Õppimine sillutab
teed tulevikku!

Õppimine sillutab
teed tulevikku!

Sündmuste kalender

Üritusi ei ole

Visioon

Järvakandi Kool on uuendustele avatud haridusasutus, kus ümbritsev vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond toetab nii õpilaste kui õpetajate arengut, peab silmas õppekava alusväärtusi ja paikkonna eripära. Õpikeskkond vastab aja nõuetele: koolis on kaasaegsed õppevahendid, tagatud on kooliruumide -ja maa-ala funktsionaalsus ja esteetiline väljanägemine.

Missioon

Järvakandi Kooli missioon on luua tingimused haritud ja arenemisvõimelise noore kodaniku kujunemiseks, keskendudes iga õpilase individuaalsete võimete väljaarendamisele ning loovust, ettevõtlikkust ja õpihimu toetava arengukeskkonna loomisele.
Ekool
Tervist
Tagasi kooli
kik
Euroopa
Kehtna Vald
Ekool
Ekool