Tasemetööde ja lõpueksamite ajad

Tasemetööde ajad


4. klassi õpilastele

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

Lõpueksamite ajad

 

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 29.-30. mai 2023
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023
eKool
TEK
Tagasi Kooli
Tagasi Kooli
Kiusamisest vabaks
Reg font
Kehtna Vallavalitsus