Tasemetööde ajad


4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a; 
eesti (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;

Lõpueksamite ajad

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline, kirjalik) – 14.–15. juuni 2022. a;