Tugispetsialistid

Ulvi Klemmer
haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO)
ulvi.klemmer@jarvakandikool.ee
Tel: +372 53 41 9772

HEV õpilase õppe koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. Koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja juhtkonnale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

 

Piret Oole
sotsiaalpedagoog
piret.oole@jarvakandikool.ee
Tel: +372 50 71223

Nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid teisipäeviti ja reedeti.

 

Evelin Kokk
õpiabirühma õpetaja
evelin.kokk@jarvakandikool.ee

 

Anu-Marii Kask
õpiabi õpetaja
anu-marii.kask@jarvakandikool.ee

 

Aira Jakimenko
õpiabi õpetaja
aira.jakimenko@jarvakandikool.ee

 

Kristi Lehtla
õpiabi õpetaja
kristi.lehtla@jarvakandikool.ee

Õpiabitundide läbiviimine rühmas ja individuaalselt. Koostöö klassiõpetaja ja aineõpetajatega. Järelvastamise ja kodutööde klassis õpilaste juhendamine.