Raamatukogu

Eesti kooliraamatukogud (RIKSWEB)

RIKSWEB on veebilahendus raamatukoguprogrammile "RIKS" (Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem). Selle abil saad hõlpsasti teha otsinguid raamatukogu fondis olevast kirjandusest, saada lühiülevaate teavikutest, eksemplaridest ja nende staatusest. Samuti näed infot ajakirjade, ajalehtede, auviste ja muude üksuste kohta ning nende saadavuse andmeid. Valides menüüst "Uudiskirjandus", saad vaadata kogus olevat uudiskirjanduse loetelu ja seda soovikorral välja trükkida. Kui tahad mõnda raamatut reserveerida, saad kogu töötajale saata E-maili soovitud teaviku reserveerimise kohta.

RIKS - Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem

Kodukord

Lugejad
1. Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla kõik õppeasutuse õpilased, õpetajad ja töötajad.

2. Õpilased registreeritakse lugejaks klassi nimekirja alusel, täiskasvanud isikut tõendava dokumendi alusel.

3. Lugejad taasregistreeritakse iga õppeaasta 1.septembrist, mille käigus andmed täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne võlgnevuse likvideerimist ning neile teavikuid ei laenutata.